See this site in your language:

DownloadTube hjälper dig att ladda ner video eller musik från webbplatser

Välj en videohämtare från listan för att konvertera och ladda ner videor eller musik:

Installera app