See this site in your language:

DownloadTube vám pomůže stáhnout video nebo hudbu z webových stránek

Ze seznamu vyberte aplikaci pro stahování videa, kterou chcete převádět a stahovat videa nebo hudbu:

Nainstalovat aplikaci